Barnahusens roll när barn och unga utsatts för sexualbrott via nätet

  • Datum: –10.15
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Föreläsning

Barnahus Jämtland berättar om sin verksamhet med barn utsatta för sexualbrott via nätet.

Sexualbrott mot barn via nätet har ökat och får allvarliga konsekvenser för de som drabbas. Föreläsningen fokuserar på vad som är viktigt i stöd- och skyddsprocessen och vilka som är viktiga initiala förundersökningsåtgärder.

Målgrupp: Du som i din yrkesutövning möter barn och unga och jobbar till exempel inom socialtjänst, elevhälsa, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, barn och ungdomspsykiatrin, skola, ideella organisationer.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07