Utbildning för lokala brottsförebyggande råd – i Gävleborg

  • Datum: –15.00
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Flera arrangörer
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Temadag

Med syftet att stödja implementering av kommande lagstiftning gällande kommuners brottsförebyggande ansvar bjuder länsstyrelserna i Mellansverige in till en utbildningsdag för lokala brottsförebyggande råd i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Ny lagstiftning gällande kommuners ansvar för brottsförebyggande arbetet träder i kraft den 1 juli 2023. Vad innebär det lagstadgade ansvaret för kommunen och vilken roll får de strategiska brottsförebyggande råden? De flesta kommuner arbetar redan i dag med brottsförebyggande frågor inom olika verksamheter och i samverkan med andra aktörer. Arbetet organiseras och drivs genom kommunens brottsförebyggande råd. I många fall fungerar råden väl, men hur kan det brottsförebyggande arbetet i rådet vässas ytterligare och utvecklas i linje med lagstiftningen.

Målgrupp: Deltagare i lokala brottsförebyggande råd. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebro läns webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07