Utbildningsdag att utreda våldsutövare

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland
  • Utbildning

Välkommen till en kompetenshöjande dag för yrkesverksamma som arbetar för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Målgrupp: Dagen riktar sig till länets yrkesverksamma som utövar socialtjänst och möter de som utövar våld. Övriga aktörer är välkomna att delta i mån av plats.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07