Digital kick-off: regionala konferenser om arbetet mot våld i nära relationer (Socialstyrelsen)

  • Datum: –10.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Socialstyrelsen
  • Kontaktperson: Socialstyrelsen
  • Konferens

Det har gått tio år sedan Socialstyrelsens första föreskrift om våld i nära relationer. Nu bjuder Socialstyrelsen in till en konferensserie för att både blicka bakåt och framåt kring arbetet mot våld. Konferensserien inleds med en digital kick-off.

Upptäcker vi våld i nära relationer oftare idag än för tio år sedan? Vilka utmaningar ser beslutsfattare och profession när det gäller att implementera arbetet på lokal nivå, utifrån föreskriftens olika delar?

Vi har kunskap om hur vi ska arbeta för att stötta och ge skydd till våldsutsatta, men ändå kan det ibland kännas svårt och motigt. Därför samlas vi nu för att arbeta vidare med hur vi gör teori till verklighet och för att hjälpa varandra i det fortsatta arbetet.

Konferensen är i två delar: en digital kick-off, och en heldag på plats (fyra olika datum att välja mellan). 

Läs mer och anmäl dig på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07