Våld i ungas nära relationer – hur ser forskningen ut?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt och på plats
  • Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
  • Kontaktperson: Jämställdhetsmyndigheten
  • Konferens

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till en heldagskonferens med fokus på forskning kring våld i ungas nära relationer.

Det våld som utövas i ungas nära relationer har relativt nyligen identifierats och synliggjorts, både i praktik och forskning. Det finns dock få studier i Sverige med fokus på ungas våldsutsatthet och våldsutövande. Behovet av mer kunskap är stort. 

Mer information och anmälan på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

 

Senast uppdaterad: 2024-02-07