Serienoveller för unga om sexuellt våld

Omslagen för de två serienovellerna, illustrerade av Matilda Ruta. Ett är ljusrosa, ett är ljusgrönt.

"Första helgen i juni" och "Världens sämsta sommar" är två serienoveller för ungdomar som NCK har tagit fram i samarbete med konstnären Matilda Ruta. Novellerna handlar om Sara som utsätts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. 

Syftet är att få unga att diskutera och reflektera över sexuella övergrepp, och de tankar och känslor som uppstår efteråt. Serienovellerna kan användas som diskussionsunderlag i undervisningen eller i andra samtal med unga, i gymnasiet, SFI och gymnasiesärskolan. 

Ladda ned eller beställ

Lärarhandledning för serienovellerna

Illustration ur lärarhandledningen för NCK:s serienoveller. Illustratör: Matilda Ruta. Fem lärare med snälla ansikten.

NCK har tagit fram en lärarhandledning för att använda serienovellerna i gymnasiet, SFI och gymnasiesärskolan. Med böckernas berättelser som utgångspunkt kan eleverna fördjupa sig i frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. I lärarhandledningen får du förslag på diskussionsfrågor att ställa utifrån innehållet. 

Serienovellerna kan användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål. De kan också vara en del i arbetet med skolans värdegrund.

Ladda ned handledningen

Webbplatsen Frivilligtsex.se

På Brottsoffermyndighetens webbplats frivilligtsex.se finns information om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Webbplatsen innehåller fakta om vad lagen innebär, var det går att få hjälp och stöd och hur personer som möter unga bör agera. 
Webbplatsen frivilligtsex.se

Avdelningen frivilligtsex.se/skola är riktad särskild mot lärare. Här finns utbildningen och lärarhandledningen "Att fri vilja", som bland annat innehåller förslag på övningar kopplade till ämnesplaner och kursplaner. För lärare på frivilligtsex.se/skola

Mer material och lästips

Det finns mycket material och lästips för lärare att använda som inspiration och stöd i undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Här hittar du några länkar med fördjupning. 

Mer material och lästips

Illustration från lärarhandledningen, som visar en undervisningssituation i ett klassrum med en lärare som står framför ett antal elever. .  Illustratör: Matilda Ruta.
Senast uppdaterad: 2021-05-21