Serienoveller del i undervisningen på engelska

Serienovellerna om sexuella övergrepp kan vara ett led i att lära sig engelska, samtidigt som innehållet väcker viktiga tankar hos eleverna. Läraren Anders Westfahl använder böckerna i språkundervisningen.

Foto på Anders Westfahl.
Anders Westfahl, lärare
i Stockholm. 

Anders Westfahl är lärare i svenska, svenska för andraspråk och engelska i årskurs 7–9 på Hagsätraskolan i Stockholm. Hans elever i klass 8 och 9 har fått läsa The first weekend in June och The worst summer ever på engelskan. 

– Serieformatet tilltalar eleverna. Och berättelsen grep tag. Även om huvudpersonerna var lite äldre än eleverna och miljön med fester och alkohol okänd för de flesta, kunde de förstå och leva sig in i tjejens utsatthet. De fångades, och blev väldigt engagerade i det som hände. 

Hela klassen läser

Eleverna läste böckerna tillsammans i helklass. Inför läsningen gick Anders Westfahl igenom ord och begrepp som kunde upplevas som svåra, för att ingen skulle haka upp sig på dem i onödan. Att just läsa i helklass är något som gynnar läsförståelse och språkutveckling, säger han. 

– Under själva läsningen ställde jag då och då frågor om innehållet och såg till att alla var med på tåget. Efteråt fick alla skriva en kort sammanfattning om vad boken handlade om. 

De fick också välja en mening eller två ur berättelsen att fundera vidare kring. Övningen kallas ”citat-tanke” eller ”text-tanke” och handlar om att eleverna ska synliggöra sina tankar genom att skriva ner dem. Vad väcker meningen för egna associationer? 

– Det sista steget i övningen är att eleverna läser upp sina nedskrivna tankar, och ställer följdfrågor till varandra. På engelska, såklart. På så vis blir det ett utbyte av funderingar. Man ger varandra vidare tankar. 

Dramatiseringar och intervjuer

En annan övning som eleverna har uppskattat är att göra dramatiseringar utifrån innehållet. Till exempel göra en fingerad intervju med huvudpersonerna fem år senare, tänka sig in i hur de såg tillbaka på det som hade hänt. Kanske kan ett par av eleverna agera Sara och Jimmy och svara på frågorna. 

Den första boken, The first weekend, har ett öppet slut. En klass fick i uppgift att själva fundera över vad som hände sedan. Vad gjorde Sara? Hur mådde hon dagen därpå? De fick helt enkelt skriva en egen fortsättning på berättelsen. Något som fungerade mycket bra, säger Anders Westfahl. Att få fantisera vidare utan definitiva rätt eller fel skapar kreativitet och skrivglädje. 

– Sedan var det ju extra bra att kunna ta fram den andra boken, The worst summer ever, och arbeta vidare med den. 

Senast uppdaterad: 2022-01-25