Serienoveller fungerar som dörröppnare

För skolsköterskan Peder Larsson i Katrineholm har serienovellerna fungerat som en dörröppnare till vidare samtal med eleverna. Genom att läsa Första helgen i juni eller Världens sämsta sommar får eleverna en möjlighet att närma sig sina egna erfarenheter.

Foto på Peder Larsson.
Peder Larsson, skolsköterska
i Katrineholm. 

– Novellerna har varit väldigt bra på det sättet. Kanske har man inte varit med om exakt detsamma som händer i berättelsen. Men man känner igen sig och kan börja prata om det. 

Peder Larsson har i många år varit verksam på högstadiet, och det var där böckerna kom till användning. 

Inledningsvis hade han dem i väntrummet utanför skolexpeditionen. Väntrummet var en plats där elever samlades, både de som väntade på ett möte eller som bara hängde en stund. Han märkte att serienovellerna försvann, och beställde nya. När även de försvann, bestämde han sig för ha böckerna inne på sitt rum och använda dem mer systematiskt. 

– Jag lånade ut dem när ämnet kom på tal eller det kändes relevant av andra skäl. När eleven sedan lämnade tillbaka boken, passade jag på att fråga hur de upplevt den? Om de kände igen sig i något? Om det var något de ville prata om?

Vilket många också ville, berättar Peder Larsson. Det fanns skäl till att just de här eleverna hade velat låna böckerna. De hade funderingar rörande sig själva eller någon de kände, och inte sällan ledde samtalet till att Peder Larsson hjälpte dem att boka tid på ungdomsmottagningen. 

– Andra gånger blev det inget samtal just då. Men kanske kom eleven tillbaka vid ett senare tillfälle, och ville prata om något som hänt. 

Novellerna skiljer sig åt 

Han tycker att de två serienovellerna skiljer sig åt en del, och därför kan användas för olika typer av samtal. Den första, Första helgen i juni, är en god utgångspunkt för att diskutera relationer och samtycke. Medan den andra, Världens sämsta sommar, generar frågor och funderingar runt detta att gå till ungdomsmottagningen och besöka gynekologen. Allt det som händer efteråt och som Peder Larsson upplever att många känner oro inför. 

Också detta med hur händelser sprids i sociala medier. 

– Jag pratar med eleverna om att vara försiktiga med vad de delar för bilder och information med varandra. Det kan få trista konsekvenser om det hamnar fel, något som ju också sker i novellen. 

Senast uppdaterad: 2022-01-25