”Som lärare ska man skapa förutsättningar för samtal”

Unga med intellektuell funktionsnedsättning utsätts för övergrepp i högre utsträckning än andra. Utifrån serienovellerna uppmanar gymnasiesärskolelärare Rose-Marie Berglund sina elever att diskutera rätten till sin kropp och rätten att säga nej.  

Foto på Rose-Marie Berglund.
Rose-Marie Berglund, lärare i Tierp. 

Rose-Marie Berglund är lärare på gymnasiesärskolan på Högbergsskolan i Tierp. Hon använder serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar” i ämnena hälsa, människan, vård- och omsorg, svenska och samhällskunskap. Olika ämnen ger olika möjligheter till ingångar och perspektiv på materialet. Huvudsyftet är alltid att få igång en diskussion om innehållet. Att eleverna börjar tänka och reflektera över rätten till sin kropp och rätten att säga nej. 

– Tyvärr är det många ungdomar som inte är vana att prata om sina rättigheter och rätten till sina egna val. Jag vill få dem att göra just det, säger Rose-Marie Berglund. 

Givande diskussioner

Hälsa, människan och vård och omsorg är ämnen i vilka Rose-Marie Berglund samundervisar. Hon och eleverna läser serienovellerna tillsammans, ofta högt. De tar god tid på sig. Gör flera pauser och resonerar om vad som händer i berättelsen. Varför agerar Sara så här? Vad signalerar Jimmy?

Eleverna får i uppgift att sätta sig in i de olika karaktärerna, och fundera över hur det är för dem och varför de handlar som de gör. De pratar om samtycke och om vad lagen säger. Om att det alltid är okej att ändra sig, och säga nej. Om hur de skulle agera om en kompis eller arbetskamrat blev utsatt för ett övergrepp. Samtalet ger ringar på vattnet och de kan komma in på allehanda frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det blir ofta väldigt givande diskussioner, säger Rose-Marie Berglund. 

– Som lärare är det viktigt att inte moralisera, då riskerar man att bli utestängd från samtalet. Istället ägnar jag mig åt empowerment, att stärka eleverna i att det handlar om vad du vill. Dina gränser. Din tolkning av situationen. Du har tolkningsföreträde. Det ska kännas bra i kroppen, det ska vara ”ja, ja, ja”. Inte ”nej, nej, nej”.

Novellerna kan användas i flera ämnen

I svenskan kan hon låta eleverna skriva en uppsats utifrån novellerna, eller utgår från dem i uppgifter som rör läsförståelse. På det här viset får hon in det centrala innehållet, samtidigt som eleverna övar sig i att läsa och skriva. I samhällskunskapen tar hon sig an materialet ur en annan vinkel, till exempel som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. 

– Som jag ser det finns det hur många möjligheter som helst att använda serienovellerna, i de flesta ämnen. Det handlar om att prioritera och att ge den här frågan tid. 

Beredskap för svåra känslor

Rose-Marie Berglund betonar vikten av att som lärare närma sig diskussionen med respekt och lyhördhet, och utan förutfattade meningar om vem som varit med om vad eller inte. Man måste vara beredd på att svåra känslor och samtalsämnen kan dyka upp. 

– Då måste man ha modet att stå kvar. Våga se och ta ansvar. Ingen elev får heller känna sig pressad att berätta om den inte vill. Som lärare ska man skapa förutsättningar för samtal, och finnas där när och om de kommer. 

Senast uppdaterad: 2022-01-25