Lärarhandledning för NCK:s serienoveller för unga

Till serienovellerna finns en lärarhandledning. Med den som stöd kan serienovellerna användas i undervisning om sexualitet och relationer, och i samtal med elever i frågor som rör sexuella övergrepp och samtycke.

Illustration från lärarhandledningen för NCK:s serienoveller. Illustratör: Matilda Ruta. Serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar” handlar om sexuella övergrepp och vänder sig till unga. Med böckernas berättelser som utgångspunkt kan eleverna fördjupa sig i frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. 

I lärarhandledningen får du förslag på diskussionsfrågor att ställa utifrån innehållet. Här finns också fakta om sexuella övergrepp och om samtyckeslagen, och om vad du som lärare kan göra om du misstänker att en elev har utsatts för övergrepp, eller har utsatt någon annan. 

Lärarhandledningen är tänkt för gymnasiet, SFI och gymnasiesärskolan. Serienovellerna kan användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål. De kan också vara en del i arbetet med skolans värdegrund.

Ladda ned eller beställ lärarhandledningen

Här kan du ladda ned lärarhandledningen (tillgänglig pdf)

Lärarhandledningen går också att beställa i tryckt format. Maximalt antal är fem exemplar. Hör av dig till info@nck.uu.se om du vill beställa fler exemplar än fem. 

Beställ lärarhandledningen i tryckt format

Ladda ned eller beställ serienovellerna

"Första helgen i juni" och "Världens sämsta sommar" är två serienoveller för ungdomar som NCK har tagit fram i samarbete med konstnären Matilda Ruta. Novellerna handlar om Sara som utsätts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. 
Läs mer, ladda ned eller beställ

Senast uppdaterad: 2021-05-20