Serienoveller för unga

Serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar” handlar om sexuella övergrepp och vänder sig till unga. De understryker att sex ska vara frivilligt, den princip som Sveriges sexualbrottslagstiftning (samtyckeslagen) utgår från. 

I serienovellen "Första helgen i juni" lär Sara och kompisen Denise känna två killar, och i slutet av historien utsätts Sara för ett sexuellt övergrepp. Novellen tar upp hur svårt det kan vara att veta var gränserna går och att förövaren ofta är någon man känner. 

Novellen "Världens sämsta sommar" är en fristående fortsättning som berättar vad som händer efter övergreppet, vad Sara tänker och om omgivningens reaktioner. Sara går också till sjukvården för att få hjälp.

Illustration från lärarhandledningen för NCK:s serienoveller. Bilden visar några elever som kollar på sina mobiler och viskar "Kolla det är hon!".  Illustratör: Matilda Ruta.

Stöd och hjälp finns att få

Novellerna framhåller att det finns stöd och hjälp för den som har blivit utsatt och betonar betydelsen av att prata med någon om utsattheten.

De är skrivna och tecknade av Matilda Ruta på uppdrag av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och är ursprungligen framtagna för att användas på ungdomsmottagningar. 

Båda serienovellerna finns också i en engelsk översättning. 

Materialet är kostnadsfritt. Materialet får inte användas i kommersiellt syfte.

Ladda ned eller beställ

Pdf-format

"Första helgen i juni" (pdf)
"Världens sämsta sommar (pdf)

"The first weekend in June" (pdf)
"The worst summer ever" (pdf)

Tillgänglighetsanpassad pdf 

"Första helgen i juni" (pdf, tillgänglighetsanpassad) 
"Världens sämsta sommar" (pdf, tillgänglighetsanpassad)

"The first weekend in June" (pdf, tillgänglighetsanpassad)
"The worst summer ever" (pdf, tillgänglighetsanpassad)

Tryckt format

Du kan också beställa serienovellerna i tryckt format från NCK. Använd länken för att beställa upp till 5 exemplar. Beställ serienovellerna i tryckt format

Vill du ha fler exemplar, kontakta info@nck.uu.se

Klassuppsättning 

Klassuppsättningar går att beställa kostnadsfritt via utbudet.se samt gratisiskolan.se

Lärarhandledning

NCK har tagit fram en lärarhandledning för att använda serienovellerna i gymnasiet, SFI och gymnasiesärskolan. 
Läs mer och ladda ned lärarhandledningen

Senast uppdaterad: 2022-01-25