Offentligt tryck om våld

Här hittar du länkar till publikationer från regeringen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Publikationerna är sorterade årsvis. Listan är inte fullständig.

Regeringskansliet publicerar flera typer av publikationer från regeringen, till exempel promemorior, kommittédirektiv, lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och Statens offentliga utredningar, SOU. Andra typer av dokument är informationsmaterial, rapporter och regeringsuppdrag. 

Offentligt tryck är ett sammanfattande namn för publikationer som ges ut av den offentliga förvaltningen. 

Gå direkt till år 2024202320222021202020192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 1994.

2024

Rättsliga biträden och rättegångskostnader – skärpt kostnadskontroll, ökat förtroende för offentliga försvarare och stärkta rättigheter för enskilda (Dir. 2024:39)
Kommittédirektiv
Rättsliga biträden och rättegångskostnader – skärpt kostnadskontroll, ökat förtroende för offentliga försvarare och stärkta rättigheter för enskilda (Dir. 2024:39), 12 april 2024, på regeringens webbplats

Uppdrag att förstärka kunskapen om strypvåld (Diarienummer Ju2024/00606)
Uppdrag till Rättsmedicinalverket
Uppdrag att förstärka kunskapen om strypvåld, 19 mars 2024, på regeringens webbplats

Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld (SOU 2024:21)
Delbetänkande av Utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck
Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld (statens offentliga utredningar 2024:21), 8 mars 2024, på regeringens webbplats

Åtgärder för tryggare bostadsområden
Lagrådsremiss
Åtgärder för tryggare bostadsområden, 22 februari 2024, på regeringens webbplats

En effektivare kontaktförbudslagstiftning – ett utökat skydd för utsatta personer (SOU 2024:13)
Betänkande av Utredningen om en översyn av kontaktförbudslagstiftningen
En effektivare kontaktförbudslagstiftning – ett utökat skydd för utsatta personer (statens offentliga utredningar 2024:13), 12 februari 2024, på regeringens webbplats

Förstärkta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck (Dir. 2024:8)
Kommittédirektiv
Förstärkta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck (kommittédirektiv 2024:8), 22 januari 2024, på regeringens webbplats

"Ett utvidgat utreseförbud för barn" 
Lagrådsremiss
"Ett utvidgat reseförbud för barn" (lagrådsremiss) 12 januari 2024, på regeringens webbplats

2023

"Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – ​våldsutsatthet som behöver synliggöras" (SOU 2023:98)
Betänkande av Utredningen om skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi
"Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – ​våldsutsatthet som behöver synliggöras" (statens offentliga utredningar 2023:98), 15 december 2023, på regeringens webbplats

"Ut ur utsatthet" (SOU 2023:97)
Betänkande av Utredningen om exitprogram för personer som är utsatta för prostitution
"Ut ur utsatthet" (statens offentliga utredningar 2023:97), 13 december 2023, på regeringens webbplats

"Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter" (Dir. 2023:167)
Kommittédirektiv
"Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter" (Direktiv 2023:167), 8 december 2023, på regeringens webbplats

"Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden" (S2023/03181)
Regeringskansliets promemoria
"Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden" (promemoria), 5 december 2023, på regeringens webbplats

"Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön" (SOU 2023:80)
Betänkande av Utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre
"Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön" (statens offentliga utredningar 2023:80), 21 november 2023, på regeringens webbplats

"Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" (Prop. 2023/24:31) 
Regeringens proposition
"Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" (proposition 2023/24:31) 31 oktober 2023, på regeringens webbplats

"Uppdrag att implementera och utvärdera behandlingsprogram för personer som utövar våld mot närstående" 
Regeringsuppdrag
"Uppdrag att implementera och utvärdera behandlingsprogram för personer som utövar våld mot närstående" (30 oktober 2023) på regeringens webbplats

"Sveriges tematiska rapport om tillämpningen av Istanbulkonventionen"
Rapport
"Sveriges tematiska rapport om tillämpningen av Istanbulkonventionen" (26 oktober 2023) på regeringens webbplats

"Uppdrag angående en förstudie om införande av ett för EU harmoniserat telefonnummer för våldsutsatta i Sverige" (A2023/01355) 
Regeringsuppdrag
"Uppdrag angående en förstudie om införande av ett för EU harmoniserat telefonnummer för våldsutsatta i Sverige" (10 oktober 2023), på regeringens webbplats

"Uppdrag att ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck med internationella perspektiv samt att genomföra kompetenshöjande insatser"
Regeringsuppdrag
"Uppdrag att ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck med internationella perspektiv samt att genomföra kompetenshöjande insatser" (9 oktober 2023), på regeringens webbplats

"Uppdrag att stärka våldsutsatta barns och ungas delaktighet i ärenden inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård"
Regeringsuppdrag
"Uppdrag att stärka våldsutsatta barns och ungas delaktighet i ärenden inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård" (28 september 2023) på regeringens webbplats

"Uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige samt andra närliggande frågor"
Regeringsuppdrag
"Uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige samt andra närliggande frågor", 21 september 2023, på regeringens webbplats

"Utredningsuppdrag om förbud mot kusinäktenskap" 
Promemoria
"Utredningsuppdrag om förbud mot kusinäktenskap" (promemoria), 11 september 2023, pdf på regeringens webbplats

"Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen" (SOU 2023:40)
Betänkande av Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter
"Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen" (statens offentliga utredningar 2023:40), 23 augusti 2023, på regeringens webbplats

"En stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck" (Dir. 2023:117)
Kommittédirektiv
"En stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck" (kommittédirektiv 2023:117), 7 augusti 2023, på regeringens webbplats

"Uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer och analysera behov av insatser" 
Kommittédirektiv
"Uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer och analysera behov av insatser", kommittédirektiv 3 augusti 2023, på regeringens webbplats

"Uppdrag att kartlägga och utveckla stödmaterial om våld mot barn och unga med funktionsnedsättning samt fördjupad kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck mot personer med funktionsnedsättning"
Regeringsuppdrag
"Uppdrag att kartlägga och utveckla stödmaterial om våld mot barn och unga med funktionsnedsättning samt fördjupad kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck mot personer med funktionsnedsättning", regeringsuppdrag 27 juli 2023, på regeringens webbplats

"Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn" (Ds 2023:15)
Promemoria
"Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn" (departementsserien 2023:15), 7 juli 2023, på regeringens webbplats

"Förstärkt skydd för den personliga integriteten. Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök" (SOU 2023:37)
Betänkande av Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet
"Förstärkt skydd för den personliga integriteten. Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök" (statens offentliga utredningar 2023:37), 3 juli 2023, på regeringens webbplats

"Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende"
Lagrådsremiss
"Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende", lagrådsremiss 26 juni 2023, på regeringens webbplats

"Ersättningsregler med brottsoffret i fokus" (Dir. 2023:94)
Kommittédirektiv
"Ersättningsregler med brottsoffret i fokus" (kommittédirektiv 2023:94), 22 juni 2023, på regeringens webbplats

"Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor" (Ds 2023:18)
Promemoria
"Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor" (departementsserien 2023:18), 21 juni 2023, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen" (Ju 2020:09)
Dir. 2023:57
"Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen" (Ju 2020:09) 20 april 2023, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till utredningen om Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi" (A 2022:02)
Dir. 2023:37
"Tilläggsdirektiv till utredningen om Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi" (A 2022:02), 15 mars 2023, på regeringens webbplats​

"Uppdrag att genomföra insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld"
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet
"Uppdrag att genomföra insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld", 13 mars 2023, på regeringens webbplats

"Tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en översyn av kontakt­förbuds­lag­stiftningen (Ju 2022:14)"
Kommittédirektiv 2023:36
"Tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en översyn av kontakt­förbuds­lag­stiftningen (Ju 2022:14)", 10 mars 2023, på regeringens webbplats

"Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter" (SOU 2023:10)
Delbetänkande av Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn
"Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter" (statens offentliga utredningar 2023:10), 27 februari 2023, på regeringens webbplats

"Tryggare hem för barn" (SOU 2022:71)
Betänkande av Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer
"Tryggare hem för barn" (statens offentliga utredningar 2022:71), 20 januari 2023, på regeringens webbplats

"En uppväxt fri från våld. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn" (SOU 2022:70)
Betänkande av Utredningen En uppväxt fri från våld
"En uppväxt fri från våld. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn" (statens offentliga utredningar 2022:70), 18 januari 2023, på regeringens webbplats

2022

"Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete" (Prop. 2022/23:43)
Regeringens proposition
"Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete" (proposition 2022/23:43), 28 december 2022, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet" (Ju 2021:16) (Dir. 2022:136) 
Kommittédirektiv
"Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet" (Ju 2021:16), 25 november 2022, på regeringens webbplats

"Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende"
Utkast till lagrådsremiss
"Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" (utkast till lagrådsremiss), 31 augusti 2022, på regeringens webbplats

"Straffansvar för psykiskt våld" (Ds 2022:18)
Promemoria
"Straffansvar för psykiskt våld" (departementsserien 2022:18), 4 augusti 2022 på regeringens webbplats

"Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn" (Dir. 2022:108)
Kommittédirektiv 
"Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn" (Dir. 2022:108), 15 juli 2022, på regeringens webbplats

"Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution" (Dir. 2022:115)
Kommittédirektiv
Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution (Dir. 2022:115), 12 juli 2022, på regeringens webbplats

"En översyn av kontaktförbudslagstiftningen" (Dir. 2022:114)
Kommittédirektiv
"En översyn av kontaktförbudslagstiftningen" (kommittédirektiv 2022:114), 8 juli 2022, på regeringens webbplats

"Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi" (Dir. 2022:100)
Kommittédirektiv
"Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi" (kommittédirektiv 2022:100), 5 juli 2022, på regeringens webbplats

"Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete"  
Lagrådsremiss
"Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete", lagrådsremiss 17 juni 2022, på regeringens webbplats

"Ett utvidgat utreseförbud för barn" (Ds 2022:9)
Promemoria
"Ett utvidgat reseförbud för barn" (departementsserien 2022:9), 20 maj 2022, på regeringens webbplats

"Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar" (Prop. 2021/22:231)
Regeringens proposition till riksdagen
Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar (proposition 2021/22:231), 19 april 2022, på regeringens webbplats

"Sänk tröskeln till en god bostad" (SOU 2022:14)
Betänkande av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning
"Sänk tröskeln till en god bostad" (statens offentliga utredningar 2022:14), 30 mars 2022, på regeringens webbplats

"Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer" (Prop. 2021/22:198)
Regeringens proposition till riksdagen
"Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer" (proposition 2021/22:198), 25 mars 2022, på regeringens webbplats

"Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre" (Dir. 2022:7)
Kommittédirektiv
"Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre" (kommittédirektiv 2022:7), 25 februari 2022, på regeringens webbplats

"Skärpt syn på våldtäkt och andra kränkningar"
Lagrådsremiss
"Skärpt syn på våldtäkt och andra kränkningar", lagrådsremiss 25 februari 2022, på regeringens webbplats

"Ett särskilt brott för hedersförtryck" (Prop. 2021/22:138)
Regeringens proposition till riksdagen
"Ett särskilt brott för hedersförtryck" (proposition 2021/22:138), 24 februari 2022, på regeringens webbplats

"Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer"
Lagrådsremiss
"Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer", lagrådsremiss 17 februari 2022, på regeringens webbplats

"Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk"
Lagrådsremiss
"Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk", lagrådsremiss 11 februari 2022, på regeringens webbplats

2021

"Ett särskilt brott för hedersförtryck"
Lagrådsremiss
"Ett särskilt brott för hedersförtryck", lagrådsremiss 22 december 2021, på regeringens webbplats 

"En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription" (SOU 2021:90)
Betänkande av Preskriptionsutredningen
"En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription" (statens offentliga utredningar 2021:90), 1 december 2021, på regeringens webbplats

"Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet" (Dir. 2021:98)
Kommittédirektiv
"Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet" (kommittédirektiv 2021:98), 3 november 2021, på regeringens webbplats

"Uppdrag om nationellt telefonstöd till våldsutsatta"
Regeringsbeslut
"Uppdrag om nationellt telefonstöd till våldsutsatta", regeringsbeslut 1 november 2021, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor"
Regeringsbeslut
"Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor", regeringsbeslut 1 november 2021, på regeringens webbplats

"Straffansvar för psykiskt våld"
Promemoria Justitiedepartementet, 29 oktober 2021

"Vägar till ett tryggare samhälle. Samtida och framtida kriminalpolitiska utmaningar" Vol. 1 och 2 (SOU 2021:85) 
Delbetänkande av Trygghetsberedningen
"Vägar till ett tryggare samhälle. Samtida och framtida kriminalpolitiska utmaningar" Vol. 1 och 2 (statens offentliga utredningar 2021:85), 27 oktober 2021, på regeringens webbplats

"Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken" (Dir. 2021:70) 
Kommittédirektiv 
"Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken" (kommittédirektiv 2021:70), 16 september 2021, på regeringens webbplats

"Uppdrag att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck"
Regeringsbeslut
Uppdrag att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, regeringsbeslut 12 augusti 2021 (pdf) 

"Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer" (Prop. 2020/21:217) 
Regeringens proposition till riksdagen
"Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer" (proposition 2020/21:217), 27 juli 2021, på regeringens webbplats

"Ersättning till brottsoffer" (SOU 2021:64)
Betänkande av Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer  
"Ersättning till brottsoffer" (statens offentliga utredningar 2021:64), 9 juli 2021, på regeringens webbplats

"Kommuner mot brott" (SOU 2021:49)
Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 
"Kommuner mot brott" (statens offentliga utredningar 2021:49), 16 juni 2021, på regeringens webbplats

"Utökade möjligheter att använda tidiga förhör" (Prop. 2020/21:209)
Regeringens proposition till riskdagen
"Utökade möjligheter att använda tidiga förhör" (proposition 2020/21:209), 22 juni 2021, på regeringens webbplats 

"Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer" 
Lagrådremiss
"Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer", lagrådsremiss 10 juni 2021, på regeringens webbplats

"Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar" (SOU 2021:43)
Betänkande av 2020 års sexualbrottsutredning
"Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar" (statens offentliga utredningar 2021:43), 1 juni 2021, på regeringens webbplats

"Uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)" S2021/04606 (delvis)
Regeringsbeslut
"Uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)" regeringsbeslut 27 maj 2021, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra en analys om hat och hot mot kvinnor i digitala miljöer" A2021/00902, A2021/01136
Regeringsbeslut
"Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra en analys om hat och hot mot kvinnor i digitala miljöer", regeringsbeslut 12 maj 2021, på regeringens webbplats

"Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor" (A2021/01029)
Regeringsbeslut
"Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor", regeringsbeslut 29 april 2021, på regeringens webbplats

"Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn" (Dir. 2021:29)
Kommittédirektiv
"Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn", kommittédirektiv 2021:29, 29 april 2021 på regeringens webbplats

"Barn som bevittnar brott" (Prop. 2020/21:170)
Regeringens proposition till riksdagen
"Barn som bevittnar brott" (proposition 2020/21:170) 1 april 2021, på regeringens webbplats 

"Förebyggande av våld i nära relationer" (Prop. 2020/21:163)
Regeringens proposition till riksdagen
"Förebyggande av våld i nära relationer" (proposition 2020/21:163), 24 mars 2021, på regeringens webbplats

"Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister" (Prop. 2020/21:150)
Regeringens proposition till riksdagen
"Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister" (proposition 2020/21:150), 18 mars 2021, på regeringens webbplats

"Förbud mot erkännande av utländska månggiften" (Prop. 2020/21:149)
Regeringens proposition till riksdagen
"Förbud mot erkännande av utländska månggiften" (proposition 2020/21:149), 18 mars 2021 på regeringens webbplats 

"Förebyggande av våld i nära relationer"
 Lagrådremiss
"Förebyggande av våld i nära relationer", lagrådsremiss 5 mars 2021, på regeringens webbplats

"Barn som bevittnar brott"
Lagrådsremiss
"Barn som bevittnar brott", lagrådsremiss 4 mars 2021, på regeringens webbplats

"Förbud mot erkännande av utländska månggiften"
Lagrådsremiss 
"Förbud mot erkännande av utländska månggiften", lagrådsremiss 18 februari 2021, på regeringens webbplats

"Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister"
Lagrådsremiss
"Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister", lagrådsremiss 11 februari 2021, på regeringens webbplats

"Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter"
Informationsmaterial
"Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter", 21 januari 2021, på regeringens webbplats

2020

"Barnkonventionen och svensk rätt" (SOU 2020:63)
Slutbetänkande av Barnkonventionsutredningen
"Barnkonventionen och svensk rätt" (statens offentliga utredningar 2020:63), 12 november 2020, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp tillämpningen av sexköpsbrott" (Ju2020/03554)
Regeringsbeslut
"Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp tillämpningen av sexköpsbrott", regeringsbeslut 1 oktober 2020, på regeringens webbplats

"Ett särskilt hedersbrott" (SOU 2020:57) 
Slutbetänkande av Hedersbrottsutredningen
"Ett särskilt hedersbrott" (statens offentliga utredningar 2020:57), 7 oktober 2020, på regeringens webbplats

"Uppdrag att studera åtgärder mot våld i nära relationer bland unga" (Ju2020/03036/KRIM)
Regeringsbeslut
"Uppdrag att studera åtgärder mot våld i nära relationer bland unga", regeringsbeslut 28 augusti 2020, på regeringens webbplats

"Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag" (SOU 2020:47)
Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst
"Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag" (statens offentliga utredningar 2020:47) 26 augusti 2020, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till 2020 års sexual­brotts­utredning" (Ju 2020:02) (Dir. 2020:75)
Tilläggsdirektiv
"Tilläggsdirektiv till 2020 års sexual­brotts­utredning" (Ju 2020:02) (direktiv 2020:75) 9 juli, på regeringens webbplats

"En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder" 
Lagrådsremiss
"En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder" lagrådsremiss 9 juli 2020, på regeringens webbplats 

"Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång" (Ds 2020:16)
Promemoria
"Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång" (departementsserien 2020:16) 1 juli 2020, på regeringens webbplats

"Uppdrag om utveckling av samordning avseende våldsförebyggande insatser" (A2020/01468/JÄM)
Regeringsbeslut
"Uppdrag om utveckling av samordning avseende våldsförebyggande insatser" regeringsbeslut 26 juni 2020, på regeringens webbplats

"Uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge" (A2020/01054/JÄM) 
Regeringsbeslut
"Uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge" regeringsbeslut 7 maj 2020 (pdf) 

"Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19" (A2020/01001/JÄM)
Regeringsbeslut
"Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19" regeringsbeslut 30 april 2020, på regeringens webbplats 

"Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" (Prop. 2019/20:131)
Regeringens proposition till riksdagen
"Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" (proposition 2019/20:131) 19 mars 2020, på regeringens webbplats

"Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m." S2020/01591/SOF (delvis)
Regeringsbeslut 
"Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m." regeringsbeslut 12 mars 2020, på regeringens webbplats

"Uppdrag att följa upp och analysera arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor" (A2020/00238/JÄM)
Regeringsbeslut
"Uppdrag att följa upp och analysera arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor", regeringsbeslut 13 februari 2020, på regeringens webbplats

"Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet"
Lagrådsremiss
"Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet", lagrådsremiss 6 februari 2020, på regeringens webbplats 

"Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar" (Dir. 2020:5)
Regeringsbeslut
"Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar" (kommittédirektiv 2020:5) 30 januari 2020 på regeringens webbplats

"Skärpta regler om utländska månggiften" (SOU 2020:2)
Betänkande av Utredningen om strängare regler om utländska månggiften
"Skärpta regler om utländska månggiften" (statens offentliga utredningar 2020:2) 15 januari 2020, på regeringens webbplats

2019

"Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt" Ju2019/04150/KRIM
Regeringsbeslut
"Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt" regeringsbeslut 11 december 2019, på regeringens webbplats 

"Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete" (Dir. 2019:94)
Kommittédirektiv
"Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete" (direktiv 2019:94) 28 november 2019, på regeringens webbplats

"Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel" (A2019/01571/JÄM, A2019/00873/JÄM)
Regeringsbeslut 
"Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna som utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel" regeringsbeslut 5 september 2019, på regeringens webbplats

"Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" S2019/03298/FS (delvis)
Regeringsbeslut 
"Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" regeringsbeslut 1 augusti 2019, på regeringens webbplats

"Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck" (A2019/01326/JÄM)
Regeringsbeslut 
"Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck", regeringsbeslut 4 juli 2019, på regeringens webbplats

"Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck" (Dir. 2019:43)
Kommittédirektiv
"Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck (direktiv 2019:43) kommittédirektiv 18 juli 2019, på regeringens webbplats 

"Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord" (SOU 2019:32)
Betänkande av Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord
"Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord" (statens offentliga utredningar 2019:32) 12 juni 2019, på regeringens webbplats 

"Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet" (Ds 2019:7)
Promemoria
"Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet" (departementsserien 2019:7) 7 maj 2019, på regeringens webbplats

2018

"En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen" (Dir. 2018:99)
"En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (direktiv 2018:99) 30 augusti 2018, på regeringens webbplats
Se också Tilläggsdirektiv (2019:63), på regeringens webbplats

"Uppdrag om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott" S2018/04674/JÄM (delvis)
Regeringsbeslut 
"Uppdrag om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott", regeringsbeslut 30 augusti 2018, på regeringens webbplats

"Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" (SOU 2018:69)
Slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
"Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" (statens offentliga utredningar 2018:69) 29 augusti 2018, på regeringens webbplats

"Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap" (Prop. 2017/18:288)
Regeringens proposition till riksdagen 
"Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap" (proposition 2017/18:288) 23 augusti 2018, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst" (S 2017:03). (Dir. 2018:69)
"Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (direktiv 2018:69) 19 juli 2018, på regeringens webbplats

"Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor" S2018/03930/FST (delvis)
Regeringsbeslut 
"Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor" regeringsbeslut 28 juni 2018, på regeringens webbplats

"Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor". Bilaga till regeringsbeslut nr II:15
(finns inte längre på regeringens webbplats)

"Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord" (Dir. 2018:48)
Kommittédirektiv
"Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord" (direktiv 2018:48) 14 juni 2018, på regeringens webbplats

"Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m" S2018/03696/JÄM (delvis)
Regeringsbeslut
"Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m" regeringsbeslut 14 juni 2018, på regeringens webbplats

"Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld" (SOU 2018:37)
Betänkande av Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
"Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld" (statens offentliga utredningar 2018:37) maj 2018, på regeringens webbplats

"Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst" (SOU 2018:32)
Delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst
"Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst" (statens offentliga utredningar 2018:32) 24 april 2018, på regeringens webbplats

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall (Prop. 2017/18:215)
Regeringens proposition till riksdagen
"Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall" (proposition 2017/18:215) 29 mars 2018, på regeringens webbplats

"Uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer" (S2018/01831/JÄM)
Regeringsbeslut 
"Uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer" 15 mars 2018 (pdf) 

"En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet" (Prop. 2017/18:177)
Regeringens proposition till riksdagen
"En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet" (proposition 2017/18:177) 15 mars 2018, på regeringens webbplats

"Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter" (Prop. 2017/18:186) 
Regeringens proposition till riksdagen
"Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter" (proposition 2017/18:186) 15 mars 2018, på regeringens webbplats

"Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen" (Prop. 2017/18:145)
Regeringens proposition till riksdagen
"Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen" (proposition 2017/18:145) 15 mars 2018, på regeringens webbplats

"Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen" (Dir. 2018:20)
Kommittédirektiv
"Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (direktiv 2018:20) 15 mars 2018, på regeringens webbplats

"Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering" (Prop. 2017/18:123)
Regeringens proposition till riksdagen 
"Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering (proposition 2017/18:123) 1 mars 2018, på regeringens webbplats

"Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall"
Lagrådsremiss
"Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall" (lagrådsremiss) 1 mars 2018, på regeringens webbplats

"Handlingsplan mot prostitution och människohandel". Bilaga till regeringsbeslut 2018-02-08 nr II:1
Socialdepartementet
(Finns inte längre på regeringens webbplats)

"Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen"
Lagrådsremiss
"Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen" (lagrådsremiss) 15 januari 2018, på regeringens webbplats

"Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende" (SOU 2017:112)
Betänkande av Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
"Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende" (statens offentliga utredningar 2017:112) 15 januari 2018, på regeringens webbplats

"Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten" (Dir. 2017:937)
Socialdepartementet
"Förordning med instruktion för jämställdhetsmyndigheten" (direktiv 2017:937) 1 januari 2018, på regeringens webbplats

2017

"Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap" (SOU 2017:96)
Delbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
"Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap" (statens offentliga utredningar 2017:96) 5 december 2017, på regeringens webbplats

"Utredningar avseende vissa skador och dödsfall" (Promemoria, Ds 2017:47)
Socialdepartementet
"Utredningar avseende vissa skador och dödsfall" (promemoria, departementsserien 2017:47) 13 oktober 2017, på regeringens webbplats

"Sveriges första nationella rapport till Europarådet om Istanbulkonventionens bestämmelser" 
Socialdepartementet
"Sveriges första nationella rapport till Europarådet om Istanbulkonventionens bestämmelser" 4 september 2017 (pdf)

"Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (Prop. 2016/17:222)
Regeringens proposition till riksdagen
"Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (proposition 2016/17:222) 5 september 2017, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Ju 2017:06). (Dir. 2017:78)
Justitiedepartementet
"Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (direktiv 2017:78) 29 juni 2017, på regeringens webbplats

"Översyn av socialtjänstlagen" (Dir. 2017:39)
Kommittédirektiv
"Översyn av socialtjänstlagen" (direktiv 2017:39) 6 april 2017, på regeringens webbplats

"Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor" S2017/01221/JÄM (delvis)
Socialdepartementet
"Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor" 23 mars 2017, på regeringens webbplats

"Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Dir. 2017:25)
Kommittédirektiv
"Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (direktiv 2017:25) 9 mars 2017 (pdf)

"Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld" (Dir. 2017:26)
Kommittédirektiv
"Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld" (direktiv 2017:26) 9 mars 2017, på regeringens webbplats

"Verksamhetsplan för Jämställdhetsmyndigheten för 2018" (S 2016:10) 
Utredningen om inrättande av en jämställdhetsmyndighet
(Finns inte längre på regeringens webbplats)

"Se barnet!" En utredning har utvärderat 2006 års vårdnadsreform och undersökt hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts (SOU 2017:6)
Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning
"Se barnet!" (statens offentliga utredningar 2017:6) 8 februari 2017, på regeringens webbplats

2016

"Inrättande av en jämställdhetsmyndighet". En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område (Dir. 2016:108)
Kommittédirektiv
"Inrättande av en jämställdhetsmyndighet (direktiv 2016:108) 14 december 2016, på regeringens webbplats"

"Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid" (Skr. 2016/17:10)
"Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid" (skrivelse 2016/17:10) 21 november 2016, på regeringens webbplats

"En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor". Utdrag ur regeringens skrivelse 2016/17:10
"En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor". Utdrag ur regeringens skrivelse 2016/17:10" 21 november 2016, på regeringens webbplats

"Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer" (SOU 2016:70)
Slutbetänkande av 2014 års människohandelsutredning
"Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer" (SOU 2016:70) 26 oktober 2016, på regeringens webbplats

"Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" (SOU 2016:60)
Betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté
"Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" (SOU 2016:60) 5 oktober 2016, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att sammanställa kunskap om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer" (2014/04445/KRIM)
Justitiedepartementet
"Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att sammanställa kunskap om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer" 22 juni 2016, på regeringens webbplats

Uppdaterad "Handlingsplan för åren 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp" (Skr 15/16:192)
Socialdepartementet, skrivelse
Uppdaterad "Handlingsplan för åren 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp" (skrivelse 15/16:192) 22 juni 2016 (pdf)

"Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m." (SOU 2016:42)
Delbetänkande av 2014 års människohandelsutredning
"Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m." (SOU 2016:42) 16 juni 2016, på regeringens webbplats

"Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden" (Prop. 2015/16:144)
Regeringens proposition till riksdagen
"Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgörande" (proposition 2015/16:144) 17 mars 2016, på regeringens webbplats 

"Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga" S 2016/02759/JÄM (delvis)
Socialdepartementet
"Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga", 14 mars 2016, på regeringens webbplats

"Barnkonventionen blir svensk lag" (SOU 2016:19)
Betänkande av Barnrättighetsutredningen
"Betänkande av svensk lag" (statens offentliga utredningar 2016:19),11 mars 2016, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa" (Ju2016/02188/Å)
Justitiedepartementet
"Uppdrag till Åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskap" 10 mars 2016 (pdf)

"En översyn av förutsättningarna för elektronisk övervakning av kontaktförbud" Promemoria Ju2016/02084/LP 
"En översyn av förutsättningarna för elektronisk övervakning av kontaktförbud" 8 mars 2016, på regeringens webbplats

"Integritet och straffskydd" (SOU 2016:7)
Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
"Integritet och straffskydd" (statens offentliga utredningar 2016:7) 3 februari 2016, på regeringens webbplats 

"Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m." (S 2011/11337/FST)
Socialdepartementet
"Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m." 28 januari 2016, på regeringens webbplats

"Uppdrag om styrning respektive organisering och ansvarsfördelning rörande vissa pågående nationella uppdrag på delmålsområdet mäns våld mot kvinnor". S  2016/00635/JÄM (delvis)
Statskontoret
"Uppdrag om styrning respektive organisering och ansvarsfördelning rörande vissa pågående nationella uppdrag på delmålsområdet mäns våld mot kvinnor" 28 januari 2016, på regeringens webbplats

"Elektronisk övervakning av kontaktförbud" (promemoria Ds 2017:1)
Justitiedepartementet
"Elektronisk övervakning av kontaktförbud" (promemoria departementsserien 2017:1) 18 januari 2017, på regeringens webbplats

2015

"Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning" (Skr. 2015/16:52)
Socialdepartementet, skrivelse
"Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning" (skrivelse 2015/16:52) 10 december 2015, på regeringens webbplats

"Uppdrag att kartlägga förekomsten och utformningen av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande" S2015/06821/JÄM (delvis)
Socialdepartementet
"Uppdrag att kartlägga förekomsten och utformningen av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande" 22 oktober 2015, på regeringens webbplats 

"Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor –Överenskommelse för åren 2015 och 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Bilaga" 
Socialdepartementet
"Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor –Överenskommelse för åren 2015 och 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Bilaga" 22 oktober 2015 (pdf)

"Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte" (Ds 2015:49)
Kommittédirektivet
"Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte" (departementsserien 2015:49) 21 oktober 2015, på regeringens webbplats

"Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken" (SOU 2015:86)
Betänkande av Jämställdhetsutredningen
"Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken" (statens offentliga utredningar 2015:86) 7 oktober 2015, på regeringens webbplats

"Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen" (SOU 2015:86)
Betänkande av Jämställdhetsutredningen
"Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen" (statens offentliga utredningar 2015:86) 2015 (pdf)

"Uppdrag att utreda och föreslå en modell för att samla kunskap om prostitutionen över tid" S2015/06285/JÄM (delvis) 
Socialdepartementet
"Uppdrag att utreda och föreslå en modell för att samla kunskap om prostitutionen över tid" 1 oktober 2015, på regeringens webbplats

"Feministisk regering". Informationsblad
Regeringskansliet
"Feministisk regering". Informationsblad september 2015 (pdf)

"Ökad trygghet för hotade och förföljda personer" (SOU 2015:69)
Betänkande av Trygghetsutredningen 
"Ökad trygghet för hotade och förföljda personer" (statens offentliga utredningar 2015:69) 30 juni 2015, på regeringens webbplats

"Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn" S2012/275/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn" S2012/275/FST, 17 juni 2015, på regeringens webbplats

"Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck" (SOU 2015:55) 
Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
"Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck" (statens offentliga utredningar 2015:55) 8 juni 2015, på regeringens webbplats

"Europeisk skyddsorder"
Lagrådsremiss
"Europeisk skyddsorder" lagrådsremiss 13 maj 2015, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen" (U2014:06). Dir. 2015:52
Socialdepartementet
"Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen" (U2014:06) direktiv 2015:52, 7 maj 2015, på regeringens webbplats

"Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention" (S2015/2414/JÄM)
Socialdepartementet
"Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention" 1 april 2015, på regeringens webbplats

"Genomförande av brottsofferdirektivet" (Prop. 2014/15:77)
Regeringens proposition till riksdagen
"Genomförande av brottsofferdirektivet" (proposition 2014/15:77) 12 mars 2015, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn" (Ju 2014:22). Dir. 2015:6
Justitiedepartementet
"Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn" (Ju 2014:22) direktiv 2015:62, 9 januari 2015, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottskommitté" (Ju 2014:21). Dir. 2015:5
Justitiedepartementet
"Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottskommitté" (Ju 2014:21) direktiv 2015:5, 29 januari 2015, på regeringens webbplats

2014

"Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning" (Ju 2014:21). Dir. 2014:144
Justitiedepartementet
"Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning" (Ju 2014:21) direktiv 2014:144, 13 november 2014, på regeringens webbplats

"Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning –En kartläggning av tillämpningen" (Ju 2014:B) Ds 2014:38
Justitiedepartementet
"Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning –En kartläggning av tillämpningen" (Ju 2014:B) Ds 2014:38, 31 oktober 2014 (pdf)

"Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014" (SOU 2014:71) 
Delbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
"Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014" (statens offentliga utredningar 2014:71) 17 oktober 2014, på regeringens webbplats

"Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden" (Ds 2014:33)
Kommittédirektiv
"Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden" (departementsserien 2014:33) 1 oktober 2014, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Rikspolisstyrelsen angående polisens medverkan när den som utsatts för brott behöver hämta tillhörigheter i hemmet" 
Justitiedepartementet
"Uppdrag till Rikspolisstyrelsen angående polisens medverkan när den som utsatts för brott behöver hämta tillhörigheter i hemmet" 12 september 2014, på regeringens webbplats

"Uppdrag angående socialtjänstens medverkan när våldsutsatta behöver hämta tillhörigheter i hemmet" S2014/6509/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag angående socialtjänstens medverkan när våldsutsatta behöver hämta tillhörigheter i hemmet" 11 september 2014, på regeringens webbplats

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. S2012/275/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn" S2012/275/FST, 5 september 2014, på regeringens webbplats

Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Dir. 2014:128)
Kommittédirektiv
"Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn" (direktiv 2014:128) 4 september 2014, på regeringens webbplats

"Sveriges uppföljningsrapport utifrån Pekingplattformen – Uppföljningen täcker perioden mellan 2009-2014" U2014/240/JÄM
Utbildningsdepartementet
"Sveriges uppföljningsrapport utifrån Pekingplattformen – Uppföljningen täcker perioden mellan 2009-2014" 29 augusti 2014, på regeringens webbplats

"Sweden's follow-up of the Platform for Action from the UN's Fourth World Conference on Women in Beijing (1995) – Covering the period between 2009-2014" U2014/240/JÄM
Utbildningsdepartementet
"Sweden's follow-up of the Platform for Action from the UN's Fourth World Conference on Women in Beijing (1995) – Covering the period between 2009-2014" 29 augusti 2014, på regeringens webbplats

"Översyn av våldtäktsbrottet" (Dir. 2014:123) 
Kommittédirektiv
"Översyn av våldtäktsbrottet" (direktiv 2014:123) 28 augusti 2014, på regeringens webbplats

"Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer" (Dir. 2014:115)
Kommittédirektiv
"Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer" (direktiv 2014:115) 31 juli 2014, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra" (U 2014:03). Dir. 2014:114
Utbildningsdepartementet
"Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra" (direktiv 2014:114), 25 juli 2014, på regeringens webbplats

"Våld i nära relationer – en folkhälsofråga" (SOU 2014:49)
Betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer
"Våld i nära relationer – en folkhälsofråga" (statens offentliga utredningar 2014:49) 27 juni 2014, på regeringens webbplats
Bilaga till utredningen i fulltext (pdf)

"Uppdrag inom ramen för Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg" S2014/4810/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag inom ramen för Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg" 18 juni 2014, på regeringens webbplats

"Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg" S2013/1952/FST
Socialdepartementet
"Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg" 18 juni 2014, på regeringens webbplats

"Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (Dir. 2014:74)
Kommittédirektiv
"Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (direktiv 2014:74) 28 maj 2014, på regeringens webbplats

"Ändring av uppdrag att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet" S2012/4056/FS
Socialdepartementet
"Ändring av uppdrag att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet" 15 april 2014, på regeringens webbplats

"Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet" (Dir. 2014:55)
Kommittédirektiv
"Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet" (direktiv 2014:55) 14 april 2014, på regeringens webbplats

"Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor" (Prop. 2013/14:208)
Regeringens proposition till riksdagen
"Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor" (proposition 2013/14:208) 27 mars 2014, på regeringens webbplats

"Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster" (Prop. 2013/14:195)
Regeringens proposition till riksdagen
"Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster" (proposition 2013/14:195) 13 mars 2014, på regeringens webbplats

"Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer" (Prop. 2013/14:178)
Regeringens proposition till riksdagen
"Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer" (proposition 2013/14:178) 6 mars 2014, på regeringens webbplats

"Uppdrag att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn" S2014/1695/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn" 26 februari 2014 (pdf)

"Uppdrag att analysera, utveckla och kostnadsberäkna förslag om behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn" S2010/886/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag att analysera, utveckla och kostnadsberäkna förslag om behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn" 26 februari 2014, på regeringens webbplats

"Uppdrag att revidera och sprida utbildningsmaterial angående Sex mot ersättning" S2014/1694/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag att revidera och sprida utbildningsmaterial angående Sex mot ersättning" 26 februari 2014, på regeringens webbplats

"Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras" U2014/1061/JÄM
Utbildningsdepartementet
"Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras" 26 februari 2014, på regeringens webbplats

"Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra" (Dir. 2014:25)
Kommittédirektiv
"Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra" (direktiv 2014:25) 24 februari 2014, på regeringens webbplats

"Konventionen om barnets rättigheter – med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige" S2014.007
Socialdepartementet
"Konventionen om barnets rättigheter – med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige" 24 februari 2014 (pdf)

"Män och jämställdhet" (SOU 2014:6)
Betänkande av Utredningen om män och jämställdhet
"Män och jämställdhet" (statens offentliga utredningar 2014:6) 13 februari 2014, på regeringens webbplats

"Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor" (Prop. 2013/14:208) 
Regeringens proposition till riksdagen
"Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor" (proposition 2013/14:208) 13 februari 2014, på regeringens webbplats

2013

"Uppdrag att ta fram vägledande material" U2013/5292/JÄM
Utbildningsdepartementet
"Uppdrag att ta fram vägledande material" 26 september 2013, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser för våldsamma män" Ju2013/4393/KRIM 
Justitiedepartementet
"Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser för våldsamma män" 13 juni 2013 (pdf)

"Uppdrag angående nationellt resursstöd för bemötande av romska kvinnor utsatta för våld i nära relation" A2011/1623/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet
"Uppdrag angående nationellt resursstöd för bemötande av romska kvinnor utsatta för våld i nära relation" 23 maj 2013, på regeringens webbplats

"Uppdrag att genomföra en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering" U2013/2724/JÄM
Utbildningsdepartementet
"Uppdrag att genomföra en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering" 15 maj 2013, på regeringens webbplats

"Tilläggsdirektiv till Utredningen om män och jämställdhet" (U 2012:10). Dir. 2013:50
Utbildningsdepartementet
"Tilläggsdirektiv till Utredningen om män och jämställdhet" 15 maj 2013 (pdf)

"Uppdrag angående information till barn som brottsoffer" S2013/2348/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag angående information till barn som brottsoffer" 27 mars 2013, på regeringens webbplats

"En skärpt sexualbrottslagstiftning" (Prop. 2012/13:111)
Regeringens proposition till riksdagen
"En skärpt sexualbrottslagstiftning" (proposition 2012/13:111) 12 mars 2013, på regeringens webbplats

"Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning" (Prop. 2012/13:108)
Regeringens proposition till riksdagen
"Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning" (proposition 2012/13:108) 12 mars 2013, på regeringens webbplats

"Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter" U2013/377/JÄM
Utbildningsdepartementet
"Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter" 11 februari 2013, på regeringens webbplats

"En skärpt sexualbrottslagstiftning" 
Lagrådsremiss
"En skärpt sexualbrottslagstiftning" (lagrådsremiss) 4 februari 2013, på regeringens webbplats

"Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning"
Lagrådsremiss
"Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning" (lagrådsremiss) 25 januari 2013, på regeringens webbplats

"Uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier" S2013/395/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier" 25 januari 2013, på regeringens webbplats

2012

"Män och jämställdhet" (Dir. 2012:97)
Kommittédirektiv
"Män och jämställdhet" (direktiv 2012:97) 8 oktober 2012, på regeringens webbplats

"Ändring av uppdrag att följa upp och utvärdera utredningsverksamheten avseende vissa dödsfall" S2012/3862/FST
Socialdepartementet
"Ändring av uppdrag att följa upp och utvärdera utredningsverksamheten avseende vissa dödsfall" 26 september 2012 (pdf)

"FN:s allmänna ländergranskning (UPR): Sveriges nationella halvtidsrapport"
Arbetsmarknadsdepartementet
"FN:s allmänna ländergranskning (UPR): Sveriges nationella halvtidsrapport" 21 september 2012 (pdf)

"Stärkt stöd och skydd för barn och unga" (Prop. 2012/13:10)
Regeringens proposition till riksdagen
"Stärkt stöd och skydd för barn och unga" (proposition 2012/13:10) 19 september 2012, på regeringens webbplats

"Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007–2012" S2012.007
Socialdepartementet
"Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007–2012" 11 juli 2012, på regeringens webbplats

"Uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående" S2012/4385/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående" 15 juni 2012, på regeringens webbplats

"Stärkt stöd och skydd för barn och unga" 
Lagrådsremiss
"Stärkt stöd och skydd för barn och unga" (lagrådsremiss) 14 juni 2012, på regeringens webbplats

"Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap" (SOU 2012:35)
Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 
"Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap" (statens offentliga utredningar 2012:35) 24 maj 2012, på regeringens webbplats

"En ny brottsskadelag" (SOU 2012:26)
Betänkande av Brottsskadelagsutredningen
"En ny brottsskadelag" (statens offentliga utredningar 2012:26) 2 maj 2012, på regeringens webbplats

"Nationell samordnare mot våld i nära relationer" (Dir. 2012:38)
Kommittédirektiv
"Nationell samordnare mot våld i nära relationer" (direktiv 2012:38) 26 april 2012, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer" Ju2012/3378/KRIM
Justitiedepartementet
"Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer" 26 april 2012, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla metoder och vägledning för arbetet med personer som utöver våld mot närstående" S2012/3248/FST (delvis)
Socialdepartementet
"Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla metoder och vägledning för arbetet med personer som utöver våld mot närstående" 26 april 2012 (pdf)

"Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform, prop 2009/10:147: Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m." Ju2012/860/KRIM
Justitiedepartementet
"Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform (Prop 2009/10:147) Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m." 2 februari 2012 (pdf)

"Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn" (SOU 2011:85)
Betänkande av Fridskränkningsutredningen
"Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn" (statens offentliga utredningar 2011:85) 19 januari 2012, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en kartläggning av behov av kunskap om våld mot barn, m.m." S2012/275/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en kartläggning av behov av kunskap om våld mot barn, m.m." 12 januari 2012 (pdf)

2011

"Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra utbildningsinsatser för att i högre grad synliggöra barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer" Ju2011/9162/KRIM
Justitiedepartementet
"Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra utbildningsinsatser för att i högre grad synliggöra barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer" Ju2011/9162/KRIM, 22 december 2011 (pdf)

"Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja" U2011/7068/UC
Utbildningsdepartementet
"Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja" U2011/7068/UC, 15 december 2011, på regeringens webbplats

"Uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om mäns våld mot kvinnor" U2011/5671/JÄM
Utbildningsdepartementet
"Uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om mäns våld mot kvinnor" U2011/5671/JÄM 21, oktober 2011, på regeringens webbplats

"Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014" (Skr. 2011/12:3)
Utbildningsdepartementet, skrivelse
"Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014" (skrivelse 2011/12:3) 23 september 2011, på regeringens webbplats

"Utredningar avseende vissa dödsfall" (Prop. 2011/12:4)
Regeringens proposition till riksdagen
"Utredningar avseende vissa dödsfall" (proposition 2011/12:4) 15 september 2011, på regeringens webbplats

"Uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötlands län att utveckla och sprida en vägledning för stöd till och rehabilitering av unga" U2011/4322/JÄM
Utbildningsdepartementet
"Uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötlands län att utveckla och sprida en vägledning för stöd till och rehabilitering av unga" U2011/4322/JÄM, 28 juli 2011, på regeringens webbplats

"Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning" (Dir. 2011:44)
Kommittédirektiv
"Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning" (direktiv 2011:44) 31 maj 2011, på regeringens webbplats

"Skärpt straff för köp av sexuell tjänst" (Prop. 2010/11:77)
Regeringens proposition till riksdagen
"Skärpt straff för köp av sexuell tjänst" (proposition 2010/11:77) 8 mars 2011, på regeringens webbplats

"Barns rätt till vård och sociala insatser stärks" (Ds 2011:5)
Departementsserien
"Barns rätt till vård och sociala insatser stärks" (departementsserien 2011:5) 7 februari 2011, på regeringens webbplats

"Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning"
Socialdepartementet
"Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" 7 februari 2011, på regeringens webbplats

"Uppdrag att utbetala medel till kommunerna i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld" S2007/1630/FST
Socialdepartementet
"Uppdrag att utbetala medel till kommunerna i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld" S2007/1630/FST, 3 februari 2011, på regeringens webbplats

"Svart på vitt – om jämställdhet i akademin" (SOU 2011:1)
Betänkande av Delegationen för jämställdhet i högskolan
"Svart på vitt – om jämställdhet i akademin" (statens offentliga utredningar 2011:1) 21 januari 2011 (pdf)

2010

"Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt" (SOU 2010:84)
Rapport XII från Delegationen för jämställdhet i skolan
"Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt" (statens offentliga utredningar 2010:84) 17 december 2010, på regeringens webbplats

"Förbättrat skydd mot stalkning" (Prop. 2010/11:45)
Regeringens proposition till riksdagen
"Förbättrat skydd mot stalkning" (proposition 2010/11:45) 28 oktober 2010, på regeringens webbplats

"Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag" (SOU 2010:71)
Betänkande av 2008 års sexualbrottsutredning
"Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag" (statens offentliga utredningar 2010:71) 27 oktober 2010 (pdf)

"Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008" (SOU 2010:49)
Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst
"Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008" (statens offentliga utredningar 2010:49) 2 juli 2010, på regeringens webbplats

"Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja" (Skr. 2009/10:229)
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, skrivelse
"Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja" (skrivelse 2009/10:229) 2 juni 2010, på regeringens webbplats

"Utvärdering av fridskränkningsbrotten m.m." (Dir. 2010:56)
Kommittédirektiv
"Utvärdering av fridskränkningsbrotten m.m." (direktiv 2010:56) 20 maj 2010, på regeringens webbplats

"Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn" (Prop. 2009/10:192)
Regeringens proposition till riksdagen
"Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn" (proposition 2009/10:192) 14 april 2010, på regeringens webbplats

"Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m." (Prop. 2009/10:147)
Regeringens proposition till riksdagen
"Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m." (proposition 2009/10:147) 16 mars 2010, på regeringens webbplats

2009

"Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften" (Prop. 2008/09:149)
Regeringens proposition till riksdagen
"Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften" (proposition 2008/09:149) 5 mars 2009, på regeringens webbplats

"Mot våld och förtryck. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer" Informationsmaterial
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
"Mot våld och förtryck. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer" Informationsmaterial. 5 mars 2009 (pdf)

2008

"Stalkning – ett allvarligt brott" (SOU 2008:81)
Betänkande av Stalkningsutredningen
"Stalkning – ett allvarligt brott" (statens offentliga utredningar 2008:81) 7 oktober 2008, på regeringens webbplats

"Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål" (Skr. 2007/08:167)
Utbildningsdepartementet, skrivelse
"Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål" (skrivelse 2007/08:167) 16 juli 2008, på regeringens webbplats

"Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd" (SOU 2008:41)
Betänkande av Utredningen om människohandel m.m
"Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd" (statens offentliga utredningar 2008:41) 1 april 2008, på regeringens webbplats

"Action plan for combating men's violence against women, violence and oppression" (Skr. 2007/08:39)
Utbildningsdepartementet, skrivelse
"Action plan for combating men's violence against women, violence and oppression" (skrivelse 2007/08:39) 22 februari 2008, på regeringens webbplats

2007

"Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer" (Skr. 2007/08:39)
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, skrivelse
"Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer" (skrivelse 2007/08:39) 15 november 2007, på regeringens webbplats

"Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften" (Ds 2007:13)
Departementsserien
"Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften" (departementsserien 2007:13) 23 april 2007, på regeringens webbplats

"Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor" (Prop. 2006/07:38)
Regeringens proposition till riksdagen
"Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor" (proposition 2006/07:38) 16 januari 2007, på regeringens webbplats

2006

"Skadestånd och bodelning" (Prop. 2006/07:32)
Regeringens proposition till riksdagen
"Skadestånd och bodelning" (Prop. 2006/07:32) 30 november 2006, på regeringens webbplats

"Mäns våld – barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov"
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Rapporter
"Mäns våld – barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov" 7 augusti 2006, på regeringens webbplats

"Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor" (SOU 2006:65)
Betänkande av utredningen om Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
"Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor" (statens offentliga utredningar 2006:65) 29 juni 2006, på riksdagens webbplats

"Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken" (Prop. 2005/06:155)
Regeringens proposition till riksdagen
"Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken" (proposition 2005/06:155) 22 mars 2006, på riksdagens webbplats

"Barn som bevittnat våld" (Prop. 2005/06:166)
Regeringens proposition till riksdagen
"Barn som bevittnat våld" (proposition 2005/06:166) 16 mars 2006, på riksdagens webbplats

2005

"Statligt stöd för kvinnors organisering" (Prop. 2005/06:4)
Regeringens proposition till riksdagen
"Statligt stöd för kvinnors organisering" (proposition 2005/06:4) 13 oktober 2005, på riksdagens webbplats

"Några bodelningsfrågor" (Ds 2005:34)
Departementsserien
"Några bodelningsfrågor" (departementsserien 2005:34) 30 september 2005, på regeringens webbplats

"Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål" (SOU 2005:66)
Slutbetänkande av Jämställdhetspolitiska utredningen
"Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål" (statens offentliga utredningar 2005:66) 1 augusti 2005, på regeringens webbplats

"Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar" (SOU 2005:43)
Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté
"Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar" (statens offentliga utredningar 2005:43)l 1 juni 2005, på regeringens webbplats

"Sekretessfrågor – Skyddade adresser m.m." (Prop.2005/06:161)
Regeringens proposition till riksdagen
"Sekretessfrågor – Skyddade adresser m.m." (proposition 2005/06:161) 16 mars 2006, på riksdagens webbplats

"Nya vårdnadsregler" (Prop. 2005/06:99)
Regeringens proposition till riksdagen
"Nya vårdnadsregler" (proposition 2005/06:99) 16 mars 2006, på regeringens webbplats

"Personsäkerhet" (Prop. 2005/06:138)
Justitiedepartementet
"Personsäkerhet" (proposition 2005/06:138) 9 mars 2006, på riksdagens webbplats

2004

"Barnen i brottets skugga" (Ds 2004:56)
Departementsserien
"Barnen i brottets skugga" (departementsserien 2004:56) pdf

"Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt" (SOU 2004:121)
Betänkande av Utredningen om kvinnofridsuppdragen
"Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt" (statens offentliga utredningar 2004:121), på regeringens webbplats

"Nytt nationellt kunskapscentrum" (SOU 2004:117)
Betänkande av utredningen Ombildning av Rikskvinnocentrum
"Nytt nationellt kunskapscentrum" (statens offentliga utredningar 2004:117) pdf

"En ny sexualbrottslagstiftning" (Prop. 2004/05:45)
Regeringens proposition till riksdagen
"En ny sexualbrottslagstiftning" (proposition 2004/05:45) pdf

"En översyn av Brottsoffermyndigheten" (SOU 2004:61)
Utredningen om Brottsoffermyndigheten
"En översyn av Brottsoffermyndigheten" (statens offentliga utredningar 2004:61) pdf

"Brottsförebyggande kunskapsutveckling" (SOU 2004:18)
Betänkande av 2003 års BRÅ-utredning 
"Brottsförebyggande kunskapsutveckling" (statens offentliga utredningar 2004:18), på regeringens webbplats

"Kvinnors organisering" (SOU 2004:1)
Betänkande av Utredningen statligt stöd för kvinnors organisering
"Kvinnors organisering" (statens offentliga utredningar 2004:1), på regeringens webbplats

"Ett nationellt program om personsäkerhet" (SOU 2004:1)
Slutbetänkande av Personsäkerhetsutredningen
"Ett nationellt program om personsäkerhet" (statens offentliga utredningar 2004:1), på regeringens webbplats

2003

"Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer" (Prop. 2002/03:70)
Regeringens proposition till riksdagen
"Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer" (proposition 2002/03:70) pdf

"Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m." (Prop. 2002/03:53)
Regeringens proposition till riksdagen
"Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. (proposition 2002/03:53), på regeringens webbplats

"Ny sekretesslag" (SOU 2003:99)
Huvudbetänkande av Offentlighets- och sekretesskommittén
"Ny sekretesslag" (statens offentliga utredningar 2003:99), på regeringens webbplats

2002

"Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer" (SOU 2002:71)
Delbetänkande av Personsäkerhetsutredningen
"Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer" (statens offentliga utredningar 2002:71) pdf

2001

"Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer" (Ds 2001:73)
Departementsserien
"Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer" (departementsserien 2011:73) pdf

"Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda" (SOU 2001:72)
Slutbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel
"Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda" (statens offentliga utredningar 2001:72), på regeringens webbplats

"Ny socialtjänstlag m.m" (Prop. 2000/01:80)
Regeringens proposition till riksdagen
"Ny socialtjänstlag med mera" (proposition 2000/01:80), 1 mars 2001, på regeringens webbplats

"Stöd till brottsoffer" (Prop. 2000/01:79)
Regeringens proposition till riksdagen
"Stöd till brottsoffer" (proposition 2000/01:79) pdf

2000

"Uppehållstillstånd på grund av anknytning" (Prop. 1999/2000:43)
Regeringens proposition till riksdagen
"Uppehållstillstånd på grund av anknytning (proposition 1999/2000:43) pdf

1999

"Socialtjänst i utveckling" (SOU 1999:97)
 Slutbetänkande av Socialtjänstutredningen (S 1997:16) 
"Socialtjänst i utveckling" (statens offentliga utredningar 1999:97), på regeringens webbplats

1998

"Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör göras?" (SOU 1998:40)
Betänkande av Brottsofferutredningen (Ju 1995:07) 
"Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör göras? (statens offentliga utredningar 1998:48) pdf

"Kvinnofrid" (Prop. 1997/98:55)
Regeringens proposition till riksdagen
"Kvinnofrid" (proposition 1997/98:55) pdf

1997

"Vårdnad, boende, umgänge" (Prop. 1997/98:7)
Regeringens proposition till riksdagen
"Vårdnad, boende, umgänge" (proposition 1997/98:7) pdf

Familj, makt och jämställdhet (SOU 1997:138)
Kvinnomaktutredningen
Familj, makt och jämställdhet (SOU 1997:138), pdf

1995

"Kvinnofrid" (SOU 1995:60)
Slutbetänkande av Kvinnovåldskommissionen
Sammanfattning av "Kvinnofrid" (statens offentliga utredningar 1995:60) pdf

1994

"Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats" (SOU 1994:56)
Delbetänkande av Kvinnovåldskommissionen 
"Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats" (statens offentliga utredningar 1994:56), fulltext på Kungliga bibliotekets webbplats

Senast uppdaterad: 2024-04-18