Det dödliga våldet mot kvinnor har minskat

2015-12-11

Sedan mitten av 00-talet har det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer minskat. Åren 2008–2013 dödades i snitt 13 kvinnor per år av en man som de hade haft en nära relation med, en minskning jämfört med åren innan då i snitt 17 kvinnor dödades per år. 

Detta enligt Brottsförebyggande rådet, som i en ny rapport granskat det dödliga våldet i Sverige från 1990 till 2014. Även dödligt våld med hatbrottsmotiv och dödligt våld mot barn har minskat.

Publikationen "Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014. En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet" (Brottsförebyggande rådet 2015) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2022-03-01