Få lärarstudenter får kunskap om våld mot kvinnor

2015-12-02

Både teoretisk och mer praktisk undervisning om mäns våld mot kvinnor bör ingå i de utbildningar där studenterna i sitt framtida yrke kan komma i kontakt med våldsutsatta. Kunskapen bör ingå i kursplaner och examineras. Det menar Universitetskanslersämbetet, som på uppdrag av regeringen har kartlagt hur frågor om mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn tas upp i utbildningar inom främst utbildnings- och vårdområdet. 

Kartläggningen visar att undervisningen varierar stort, och särskilt sticker lärarutbildningen ut, där vissa utbildningar helt saknar undervisning om våld mot kvinnor och barn. Totalt ingår 188 högskoleutbildningar i kartläggningen, bland annat läkar-, socionom-, jurist-, grundskolelärar- och förskolelärarutbildningarna.

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2022-03-01