Stora könsskillnader i ungas utsatthet

2015-12-01

Drygt var femte ung kvinna i åldern 16–25 år har gjort något sexuellt mot sin vilja. Motsvarande siffra för unga män är fyra procent. Det visar resultaten från Fokus 15, en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lämnat till regeringen. 

I studien uppger 17 procent av tjejerna och 6 procent av killarna att de någon gång har känt att de själva inte bestämmer över sin kropp eller vem de har sex med. Hbtq-ungdomar och unga med funktionsnedsättningar är extra utsatta. En av slutsatserna i rapporten är att de unga som behöver mest stöd får minst. 

Publikationen: "Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter: En tematisk kartläggning" MUCF (2015) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2022-03-01