Ny version av våldsförebyggande handbok

2016-12-13

Nu finns en uppdaterad version av handboken ”Inget att vänta på” som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MÄN (tidigare Män för jämställdhet) och Unizon. 

"Inget att vänta på" är ett metodmaterial för våldsförebyggande arbete med barn och unga och används i skolor och kommuner. Boken lanserades första gången 2014 och har ett genusvetenskapligt perspektiv på våld och ett folkhälsovetenskapligt perspektiv på våldsprevention. 

Om nylanseringen av handboken "Inget att vänta på" på Unizons webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016