Ny version av våldsförebyggande handbok

2016-12-13

Nu finns en uppdaterad version av handboken ”Inget att vänta på” som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MÄN (tidigare Män för jämställdhet) och Unizon. 

"Inget att vänta på" är ett metodmaterial för våldsförebyggande arbete med barn och unga och används i skolor och kommuner. Boken lanserades första gången 2014 och har ett genusvetenskapligt perspektiv på våld och ett folkhälsovetenskapligt perspektiv på våldsprevention. 

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2022-03-01