Offer för våldsbrott drabbas svårt ekonomiskt

2017-12-13

Att utsättas för våld ger svåra och långsiktiga konsekvenser för brottsoffret. Våldsutsatta förlorar oftare sitt arbete, har lägre inkomster och blir oftare sjukskrivna än andra. De löper också högre risk att dö i förtid. 

Ett brottsoffer förlorar i snitt 1,5 miljoner kronor de första åtta åren efter brottet. Detta enligt en ny rapport från Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. 

Våldsutsatta kvinnors inkomster minskar med 25 procent, och våldsutsatta mäns med 14 procent. Sjukfrånvaron ökar med över 20 procent för både män och kvinnor. Risken att dö i förtid är 17 gånger större för kvinnorna och 10 gånger större för männen. Ökningen beror till stor del på en högre självmordsfrekvens.

Publikationen "The price of violence: Consequences of violent crime in Sweden" (2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2022-03-01