"Stärk barnperspektivet i skyddat boende"

2018-01-16

För att stärka barns rättigheter när de vistas på skyddade boenden bör skyddat boende regleras i socialtjänstlagen. Det ska vara socialnämndens ansvar att se till att barnet får gå i skolan och har tillgång till hälso- och sjukvård. Det föreslår en ny utredning. 

Runt 3000 barn bor varje år i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Barnen räknas ofta enbart som medföljande till vårdnadshavaren. På många håll brister det i stödinsatser, skolgång samt hälso- och sjukvård för barnen. En statlig utredning presenterar nu åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet i skyddat boende. 

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01