Allvarliga brister när vuxna dödas av närstående

2018-02-05

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten upptäcker inte våld. Det görs även för få riskbedömningar av vuxna som utsätts för våld, myndigheterna samverkar inte som de ska och ansökningar om kontaktförbud avslås. Det är några av de allvarliga brister Socialstyrelsen funnit i en granskning. 

Socialstyrelsen har under 2016–2017 granskat brottsfall där barn avlidit eller där vuxna dödats av närstående. I granskningen som rör vuxna ingår tjugoen dödsfall. Nitton av offren var kvinnor. I tjugo av de tjugoen fallen var förövaren en man.

Sjutton av offren hade utsatts för våld före gärningen, och två tredjedelar hade dödshotats. I en majoritet av fallen då offret dödats av en partner skedde det i samband med en separation. 

Läs mer om dödsfallsutredningarna på Socialstyrelsens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01