Lena Hallengren ny barn-, äldre och jämställdhetsminister

2018-03-15

Lena Hallengren har utsetts till ny barn- äldre och jämställdhetsminister. 

Lena Hallengren har suttit i riksdagen sedan 2006. Under den förra mandatperioden var hon vice ordförande i socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i socialpolitiska frågor, bland annat gällande sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderspolitik.

Lena Hallengren efterträder Åsa Regnér som utsetts till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women. 

Om regeringens jämställdhetspolitik på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01