Satsning på utbildning om mäns våld mot kvinnor

2018-03-22

Jämställdhetsmyndigheten har fått i regeringsuppdrag att i samverkan med Nationellt centrum för kvinnofrid erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Uppdraget är ett led i att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer blir obligatoriskt i vissa högskoleutbildningar från sommaren 2018. Regeringen har avsatt fem miljoner kronor för uppdraget under 2018.  

Utbildningsinsatserna ska också omfatta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer. 

Ta del av ett pressmeddelande om satsningen på regeringens webbplats
Läs regeringsuppdraget som pdf

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01