Sverige värd för internationell konferens om män och jämställdhet

2018-05-09

Den 15–16 maj 2018 är Sverige värd för International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) i Stockholm. I fokus står förändrade sociala normer kring maskulinitet och hur detta kan stärka pojkars och mäns roll i jämställdhetsarbetet. 

Årets ICMEO är den fjärde i ordningen. Konferensen har tidigare arrangerats av Tyskland, Österrike och Luxemburg. I Stockholm arrangeras ICMEO i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten. Deltar gör flera europeiska jämställdhetsministrar, forskare och representanter för det civila samhället.

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01