Riksdagen röstade ja till ny sexualbrottslagstiftning

2018-05-24

Regeringen har lagt fram ett förslag till ny sexualbrottslagstiftning efter att en sexualbrottskommitté utrett frågan. Riksdagen har nu röstat ja till förslaget och lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 juli 2018.

Den nya sexualbrottslagstiftningen bygger på frivillighet. Det ska i lagstiftningen vara tydligt att varje människa har den fullständiga rätten att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Det kommer inte längre att vara ett krav att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt. 

"En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet" (proposition 2017/18:177) på regeringens webbplats
Justitieutskottets betänkande (2017/18 JuU29) på riksdagens webbplats

Läs en intervju i kunskapsbanken med Marianne Ny, överåklagare vid Åklargamyndigheten

Kunskapsbankens ämnesguide om sexualbrottslagstiftningen

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01