Var femte ungdom har utsatts för relationsbrott

2018-06-15

Nästan var femte ung person i åldrarna 16–24 år uppger att de utsatts för brott av en nuvarande eller tidigare partner. Få har dock anmält händelserna. Detta framkommer i en ny analys från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brotten handlar om systematiska kränkningar och försök att inskränka offrets frihet, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott. Av de tillfrågade tjejerna uppger 23 procent att de utsatts, motsvarigheten bland killarna är 14 procent. Det var vanligast att ha utsatts för psykiskt våld. 

Publikationen "Brott i nära relationer bland unga" Brottsförebyggande rådet 2018, fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01