Ny expertgrupp inom EU om våld mot närstående

2018-06-28

En expertgrupp om våld mot närstående ska inrättas av de europeiska samarbetsorganisationerna för fängelser, Europris. Syftet är att dela erfarenheter och sprida arbetsmetoder mellan ländernas kriminalvårdsmyndigheter.

Arbetet i gruppen ska utgå från Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen. Initiativet kommer från Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg som är ordförande i Europris.

Ta del av nyheten på på Kriminalvårdens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01