Kan bli straffbart att låta barn bevittna brott

2018-08-03

Barn som bevittnar brott har idag ett begränsat skydd i lagstiftningen eftersom det inte är barnet själv som utsätts för brottet. Det får konsekvenser bland annat för barnets möjlighet att komma till tals i domstol. En särskild utredare ska därför lämna förslag på lagstiftning som gör det straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. 

Utredaren ska också se över hur ny lagstiftning påverkar barns möjligheter att kunna få skadestånd. Utredningen ska redovisas till regeringen den 14 juni 2019. 

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01