Regeringen vill förbjuda erkännande av utländska barnäktenskap

2018-08-29

I en proposition föreslår regeringen att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Regeln ska gälla även om barnet varit över 15 år och inte haft några kopplingar till Sverige när äktenskapet ingicks. 

I Sverige får ingen som är under 18 år gifta sig. Barnäktenskap är dock tillåtet i många andra länder. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ta del av hela propositionen på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01