Myndigheter ska bli bättre på att upptäcka relationsvåld

2018-09-07

Utredningar visar att de som utsatts för dödligt partnervåld har haft kontakt med myndigheter kort tid innan dödsfallet. Genom att bli bättre på att upptäcka våldsutsatthet kan myndigheter, som inte annars ansvarar för att förebygga våld, bidra till att förhindra våld i nära relationer. 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer. I ett pressmeddelande skriver regeringen att myndigheterna tillsammans ska ta fram metoder för att upptäcka våld, rutiner för att hänvisa våldsutsatta till rätt instanser, samt stöd till myndigheternas personal.

Arbetet ska redovisas den 1 juni 2019.

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2022-03-01