Ny lag om skyddad folkbokföring

2019-01-02

Den 1 januari 2019 träder lagändringar i kraft för att stärka skyddet för personer som är hotade och förföljda. Bland annat införs det nya begreppet skyddad folkbokföring och begreppet kvarskrivning försvinner. 

Skyddad folkbokföring innebär att någon bostadsadress inte registreras för en person utan endast en postadress, som är en boxadress som går till ett skattekontor. Skyddet ska kunna anpassas efter olika personers behov och kan ges på obestämd tid, mot tidigare högst tre år.  

Nytt är också att socialnämnden i en kommun kan ansöka om skyddad folkbokföring för barn under 18 år om barnet behöver skydd mot sina vårdnadshavare. 

Skatteverkets vägledning för hantering av skyddade personuppgifter i svensk förvaltning

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01