Ny lag förbjuder erkännande av utländska barnäktenskap

2019-01-07

Det är inte tillåtet för minderåriga att gifta sig i Sverige. Från den 1 januari 2019 erkänns i Sverige inte heller äktenskap som ingåtts utomlands om någon av parterna varit under 18 år när giftermålet skedde. 

Förbudet mot att erkänna utländska barnäktenskap gäller även om parterna inte haft någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Det ska inte ha någon betydelse hur gamla parterna är vid tiden för prövningen i Sverige av erkännandet av äktenskapet. Undantag från förbudet kan göras om det finns synnerliga skäl men aldrig om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap (proposition 2017/18:288) på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01