Ökat skydd för transpersoner från den 1 januari

2019-01-08

Den 1 januari 2019 träder lagändringar i kraft som stärker det straffrättsliga skyddet för transpersoner. Bland annat förbjuds hets mot transpersoner.

Hatbrottslagstiftningen omfattade tidigare bland annat hudfärg, trosbekännelse och sexuell läggning. Nu läggs grunden könsöverskridande identitet eller uttryck till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln som avser förolämpning. 

Det förtydligas också att en gärningsperson som begår ett brott med motivet att kränka på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck kan få ett strängare straff. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande från Justitiedepartementet. 

Ta del av pressmeddelandet "Skyddet för transpersoner utökas" på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01