Unga kvinnor uppger hög utsatthet för sexualbrott

2019-01-18

Fler än var tredje ung kvinna i åldern 20–24 år uppger att de utsattes för sexualbrott under 2017. I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018 svarar 35,8 procent av de unga kvinnorna att de utsatts. 

I termen sexualbrott ingår flera brott, från blottning och ofredanden till våldtäkter. Resultaten i NTU visar att 8,7 procent av de unga kvinnorna och 1,3 procent av de unga männen uppger att de utsattes för ett eller fler allvarliga sexualbrott under 2017, som våldtäkt eller försök till våldtäkt.

Den Nationella trygghetsundersökningen genomförs varje år av Brottsförebyggande rådet, Brå. 

Publikation: "Nationella trygghetsundersökningen 2018" Brottsförebyggande rådets 2019, fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens ämnesguide om brottsofferundersökningar och våldsutsatthet 

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01