Socialnämnder får kritik för brister i stödet till våldsutsatta

2019-01-21

I flera kommuner saknas mål för arbetet med våldsutsatta. Flera mindre kommuner har inte tillräckligt med kompetent personal. Utredningar om våld uppvisar i flera fall brister. Det är några av iakttagelserna i en granskning av 14 socialnämnders arbete med våldsutsatta som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomfört. 

I granskningen framkommer också att nämnderna ofta saknar kunskap om deras skyldighet att utreda ansökningar även från personer som inte bor i kommunen. IVO kommenterar att det bristande stödet kan få allvarliga konsekvenser för den som är utsatt för eller som har bevittnat våld i nära relationer. 

Om rapporten "Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer 2018" på IVO:s webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01