Ny telefonlinje för personer som utövar partnervåld

2019-02-04

020-555 666. Det är numret till telefonlinjen ”Välj att sluta”, som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer.

Den 4 februari 2019 öppnade telefonlinjen som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm. Syftet med telefonlinjen är att minska våldet genom att fånga upp den som utövar våld mot sin partner.

Utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm svarar i telefonen. Den som ringer kommer att kunna få i stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun. Yrkesverksamma och utsatta som vill veta mer om telefonlinjen och förändringsarbete med våldsutövare kan också ringa.

Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020. 

Webbplatsen väljattsluta.se

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01