Kampanjer vill stoppa sexköp och våld i ungas partnerrelationer

2019-02-11

Två nationella kampanjer riktar fokus mot sexköp och våld i ungas partnerrelationer. 

Sexköp är ett brott som bidrar till att skapa en sexhandel med våld, missbruk och utanförskap. De flesta som utnyttjas inom sexhandeln idag är kvinnor men även många män säljer sex. En stor del av pengarna från sexhandeln går till den organiserade brottsligheten. 

För att motverka prostitution lanserar länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping och Södermanland en informationskampanj i samarbete med Polismyndigheten och Novahuset. Kampanjen riktar sig till allmänheten med särskilt fokus på sexköpare.
Om informationskampanjen på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats

En annan pågående kampanj tar upp våld i ungas partnerrelationer. Till webbplatsen ungarelationer.se kan unga 15–20 år vända sig om de blir utsatta för våld, är den som utsätter, eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare. Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se. Webbplatsen ungarelationer.se

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01