22 fall av dödligt partnervåld mot kvinnor under 2018

2019-03-29

Under 2018 dödades i Sverige 22 kvinnor av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Det framgår av Brottsförebyggande rådets (Brå) sammanställning av konstaterat dödligt våld under förra året. Antalet fall är en ökning jämfört med tidigare år.  

Det dödliga partnervåldet mot kvinnor motsvarade 67 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under 2018. Av samtliga fall av dödligt våld mot män handlade fyra fall (5 procent) om dödligt våld i en parrelation.

Ta del av ett pressmeddelande på Brottsförebyggande rådets webbplats

Kunskapsbankens ämnesguide om dödligt våld mot kvinnor

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01