Fler offer för människohandel under 2018

2019-05-09

Allt fler offer för människohandel identifieras i Sverige, men mörkertalet tros vara stort. Under 2018 identifierades 262 personer som offer eller möjliga offer för människohandel. Antalet har sammanställts inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. 

Av de personer som identifierades under 2018 var 163 kvinnor och 42 män. Nitton var flickor och 38 var pojkar. De flesta av de vuxna har varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål, där det i nästan alla fall handlar om kvinnor. Män har främst utnyttjats för tiggeri, kriminalitet och arbetskraft. 

Bland barn har de flesta varit utsatta för människohandel för kriminella ändamål, där det uteslutande handlar om pojkar. De flickor som utnyttjats har oftast varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsäktenskap.

Nätverket Nationellt metodstödsteam, NMT, består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel. NMT leds av Jämställdhetsmyndigheten. 

Ta del av nyheten på NMT:s webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01