Svårt öka uppklaringen av anmälda våldtäkter

2019-05-27

De senaste åren har omkring 5 av 100 anmälda våldtäkter resulterat i en fällande dom. Att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som går vidare till åtal och fällande dom skulle inte vara möjligt, oavsett hur bra rättsväsendet arbetar. Men i vart tionde anmält fall finns utrymme för förbättringar av utredningsarbetet. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har studerat allt ärendematerial i 785 slumpmässigt utvalda våldtäktsanmälningar 2016.  

Brå finner i studien att närmare hälften av anmälningarna skulle vara omöjliga att klara upp oavsett hur bra polis och åklagare arbetade. 

I ungefär var tionde utredning har Brå funnit brister. Främst handlar det om att utredningen tagit för lång tid, att möjliga utredningsåtgärder inte vidtagits eller att förhören kunnat förbättras. Enligt Brå fanns det potential att öka andelen fall som går till åtal från 6 procent till 9 procent om ärendena hade skötts korrekt. 

Ta del av ett pressmeddelande på Brottsförebyggande rådets webbplats

Publikation: "Våldtäkt från anmälan till dom. En studie av rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens ämnesguide om rättsväsendets ansvar

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01