Ny strategi för sexuell och reproduktiv hälsa

2019-08-02

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Målet är att förverkliga en samtyckeskultur i Sverige. 

Strategins mål ska vara en god, jämställd och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Särskilt fokus bör riktas mot unga, personer med bristande socioekonomiska förutsättningar, personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk bakgrund och hbtq-personer. Strategin ska kunna användas av myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer.

Strategin ska vara klar senast den 20 september 2020. För genomförandet får Folkhälsomyndigheten 1,1 miljoner kronor under 2019. 

Socialdepartementets pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01