Ålder och kön påverkar utsattheten för nätkränkningar

2019-08-28

En ny analys från Brottsförebyggande rådet visar att ungefär lika många kvinnor som män uppger att de utsatts för kränkningar på nätet, runt 2 procent. Även vid näthat är kvinnor och män lika utsatta, 13−14 procent. Det är dock fler kvinnor än män som anser att hatet är mycket eller ganska allvarligt, 44 respektive 25 procent. 

I analysen syns inte några könsskillnader i utsatthet totalt sett. Men tydliga skillnader framkommer mellan kvinnor och män när man tar hänsyn till ålder. Framförallt unga kvinnor i åldern 16–25 år uppger att de varit utsatta för nätkränkning (5,2 procent), medan andelen bland unga män är 3,8 procent.

Bland yngre under 18 år är de polisanmälda internetrelaterade brotten mot flickor långt fler än de polisanmälda brotten mot pojkar. 

Läs mer på Brottsförebyggande rådets webbplats

Publikation: "Hot och kränkningar på internet. En jämförande beskrivning, utifrån kön och ålder" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01