Finlands arbete mot våld mot kvinnor har granskats av expertgrupp

2019-09-05

Europarådets expertgrupp om våld mot kvinnor, Grevio, har granskat hur väl Finland lever upp till bestämmelserna i Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen.

I sin rapport framhåller Grevio som positivt att Finland har tillsatt en kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Positivt är också starten av stödtelefonen Nollinjen för personer som utsatts för våld.

Grevio nämner samtidigt områden som kräver förbättringar. Till exempel har yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer ofta inte fått tillräcklig utbildning och inte heller fortbildning om våld. Grevio rekommenderar att den finska sexualbrottslagstiftningen omarbetas på samma sätt som den svenska där frågan om samtycke är central. 

Fler poliser, i synnerhet kvinnliga, är också önskvärt. 

I rapporten pekar Grevio på att det könsneutrala perspektivet på våld som finska myndigheter ofta använder riskerar att dölja kvinnors specifika erfarenheter av våld i nära relationer samt kvinnors större utsatthet. 

Läs ett pressmeddelande på Europarådets webbplats

Publikation: "GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report Finland" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01