Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga prostitution och människohandel i Sverige

2019-09-09

Av regeringen får Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stärka arbetet mot prostitution och människohandel med barn och unga samt vuxna. Myndigheten ska också kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Regeringsuppdraget innebär bland annat att redovisa goda exempel på insatser och samverkan mellan myndigheter, samt att kartlägga lokala och regionala insatser. Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida kunskap till yrkesverksamma om hur de ska agera i ärenden där barn, unga eller vuxna utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i januari 2021. 

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01