Regeringen vill se skarpare tillsyn av diskrimineringslagen

2019-09-23

Konsekvenserna behöver bli tydligare för arbetsgivare som inte tar diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen på allvar. Det menar regeringen som tillsatt en utredning om hur tillsynen av diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.

Alla arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt diskrimineringslagen arbeta förebyggande mot diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier. Men kännedomen om lagstiftningen är låg och regeringen vill därför se över verktygen som gäller tillsynen av lagen.

Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen ska vara klar i oktober 2020.

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01