Stora skillnader mellan kvinnor och män i utsatthet för brott visar NTU

2019-10-08

Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män i utsatthet för brott och även mellan olika åldersgrupper, visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019 som publicerats av Brottsförebyggande rådet. 

I NTU 2019 uppgav män i högre utsträckning än kvinnor att de utsatts för misshandel under 2018 (4,4 respektive 2,8 procent). Unga män i åldern 16–19 år är den grupp som var mest utsatt för misshandel (11,7 procent).

Kvinnor rapporterade betydligt oftare än män utsatthet för sexualbrott (9,9 procent respektive 1,6 procent). Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott är störst i åldersgruppen 20–24 år, där 34,4 procent uppger att de utsattes under 2018.   

Av kvinnorna i åldern 20–24 år hade 45 procent ofta eller ganska ofta tagit en annan väg på grund av oro för brott. Bland männen i motsvarande åldersgrupp var siffran 14 procent.

Om Nationella trygghetsundersökningen på Brå:s webbplats

Publikation: "Nationella trygghetsundersökningen 2019" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01