Sverige på första plats i EU:s jämställdhetsmätning

2019-10-15

Sverige är det mest jämställda landet i EU, men med utrymme för förbättringar. Det visar en mätning som genomförts av EU:s jämställdhetsorgan EIGE. 

European Institute for Gender Equality (EIGE) mäter återkommande jämställdheten i alla EU:s medlemsländer utifrån områdena arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Inom fem av dessa sex områden är Sverige det mest jämställda landet, en position som Sverige innehaft i mätningen sedan 2005. 

Sverige får 83,6 av 100 maximala poäng i årets mätning. Genomsnittet för hela EU är 67,4 poäng. 

Sverige hamnar på plats fem i mätningen gällande området pengar. Lönegapet mellan kvinnor och män har inte minskat. EIGE lyfter bland annat fram att mammors månadsinkomst i genomsnitt är 28 procent lägre än pappors. 

Publikation: "Gender Equality Index 2019: Sweden" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01