Var tredje politiker utsatt för hot, våld eller trakasserier

2019-11-15

Bland förtroendevalda i Sverige uppger var tredje, 30 procent, att de utsatts för trakasserier, hot eller våld under 2018. En större andel kvinnor än män uppger att angreppen mot dem var av sexuell karaktär. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som genomförts av Brottsförebyggande rådet för femte gången. 

Bland kvinnliga förtroendevalda uppger 28 procent att de påverkats av faktisk utsatthet eller av oro för att utsättas, medan 20 procent av de manliga uppger detta. Det är vanligare att kvinnor uppger att händelserna de utsattes för var av sexuell karaktär (14 procent) jämfört med män (7 procent).  

Totalt uppgav 30 procent av de förtroendevalda att de självcensurerade sig i något sammanhang av oro för att utsättas för trakasserier, hot eller våld.

Publikation: "Politikernas trygghetsundersökning 2019" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01