UD och Skolverket lanserar kampanj mot hedersförtryck

2019-11-29

Under jullovet visas en kampanj mot hedersförtryck i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i sociala medier. Budskapen riktar sig till ungdomar som löper risk att hållas kvar utomlands mot sin vilja. Bakom kampanjen står Utrikesdepartementet (UD) och Skolverket.

Det händer allt oftare att Utrikesdepartementet kontaktas av unga som hålls kvar i utlandet mot sin vilja. Det handlar till exempel om tvångsäktenskap eller så kallade uppfostringsresor. Ärendena ökar särskilt kring skollov.

Kampanjen hänvisar till webbplatsen hedersförtryck.se som drivs av Länsstyrelsen i Östergötland. Webbplatsen innehåller information både till ungdomar som riskerar att drabbas och till yrkesverksamma som behöver vägledning.

Webbplatsen hedersförtryck.se

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01