Brå ska följa upp den nya sexualbrottslagstiftningen

2019-12-17

Lagstiftningen om sexualbrott ändrades den 1 juli 2018 för att göra det tydligt att sex ska vara frivilligt. Regeringen ger nu Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp hur lagstiftningen tillämpas.

Brå ska analysera om avsikterna med lagändringarna har blivit verklighet genom att titta på om vissa typer av ärenden, som tidigare inte gick till åtal och fällande dom, nu gör det. I det ingår att uppmärksamma eventuella tolkningssvårigheter och bevisproblem. Brå ska också ge en översikt av vilka konsekvenser lagändringarna om våldtäkt har fått för längden på utdömda fängelsestraff, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2020. 

Läs ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01