Nära tusen orosanmälningar om dagen till socialtjänsten

2019-12-11

Socialstyrelsen har för första gången genomfört en nationell kartläggning av orosanmälningar till landets socialtjänster. Under 2018 gjordes totalt 331 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa. Det motsvarar nära tusen anmälningar om dagen.  

Kartläggningen visar att 180 000 barn under förra året kommit till socialtjänstens kännedom genom orosanmälningar, vilket motsvarar drygt 8 procent av alla barn i Sverige. Flera anmälningar kunde gälla samma barn.

Det var vanligare att anmälningarna var relaterade till förälder eller vårdnadshavare än till orsaker som rörde barnet självt. Var femte anmälan handlade om våld i nära relationer. 

Av samtliga orosanmälningar som gjordes 2018 inleddes en utredning i 38 procent av fallen. Polisen, skolan, förskolan samt hälso-, sjuk- och tandvård svarade för närmare 60 procent av de anmälningar som gjordes. 

Läs ett pressmeddelande på Socialstyrelsens webbplats

Publikation: "Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa. Nationell kartläggning 2018" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01